موارد استفاده مانیتور بیمار چیه و چگونه کار میکنه ؟

توصیف مانیتور : 
 مانیتور بیمار، دانسته های مربوط به  نشانه های حیاتی بیمار را یک جا جمع کرده، آنها را بر روی صفحه نمایش نشان میدهد و در شرایط نامطلوب بیمار، اخطارهای لازم را به گروه پزشکی می دهد.‏ ‏این مانیتور توانایی اندازه گیري پارامترهاي حیاتی بیمار، نمایش شکل موجها، ذخیره اطلاعات بیمار و ... را دارد. صفحه نمایش کریستال مایع رنگی آن قادر است شکل موجها و پارامترهاي بیمار را به وضوح نمایش دهد. صفحه کنترل  و راحت بودن استفاده از منوي سیستم ,  شما را قادر میسازد تا به راحتی شکل موجها را روي صفحه ثابت نگه داشته، هر کار دیگري را انجام دهید .

موارد استفاده :
موارد استفاده این دستگاه، مانیتور کردن مجموعه ثابتی از پارامترها براي یک بیمار در هر سنی میباشد و براي نشان دادن اطلاعات بیمار و شکل موجها، ذخیره اطلاعات بیمار و اعلام آلارمها به کار میرود. این دستگاه براي استفاده در   CCU وICU قلب، اتاق عمل، اورژانس و ریکاوري میباشد البته به این بخشها محدود نمی شود.   

 مانیتور چگونه کار می کند؟

یک مانیتور پارامترهای مختلف مرتبط با بیمار را به روش های مختلف جمع آوری می کند. ورودی ها پس از تقویت و پردازش، بسته به نوع اطلاعات قابل نمایش، به صورت یک شکل موج و یا مقادیر عددی نمایش داده می شود. محدوده آلارم دستگاه بر روی مقادیر مشخص مربوط به هر پارامتر تنظیم می‌شود تا در شرایط نامناسب بیمار، به تیم پزشکی هشدار داده شو د . 

واحدهای اندازه گیری‏ :(۱- برای افراد بالغ ۲- برای نوزادان )

۱- برای افراد بالغ :

- نرخ ضربان قلبی :‏BPM ‎‏ ۹۰-۵

- دما ۳۷ درجه سانتیگراد

- SpO2 : بین ۹۵-۱۰۰ درصد

- برون ده قلبی : ‏‎ L/min 6

- نرخ تنفس :‏BPM  ‎‏ ۸۰-۴۰

- میزان‎ ‎اشباع گازها : نیتروژن %۷۹ ، اکسیژن %۱۷ ، دی اکسید کربن %۴

۲- برای نوزاد ان :

- نرخ ضربان قلبی :‏BPM ‎‏ ۱۸۰-۱۲ 

- دما :‏ ۳۷ درجه سانتیگراد

- SPO2 : بین ۹۵ تا ۹۸ درصد 

- نرخ تنفس :‏BPM  ‎‏ ۸۰-۴۰‏‎ 

- میزان‎ ‎اشباع گازها : نیتروژن %۷۹ ، اکسیژن %۱۷ ، دی اکسید کربن %۴ ‏

چند  نکته طلایی و مهم در انتخاب مانیتور برای مراکز درمانی و بیمارستانی : 

۱- یک مانیتور اتاق عمل باید پارامترهای اصلی نظیر ‏ECG، ‏IBP، ‏NIBP،SpO2‎، دمای بدن، برون ده فلبی و ‏ETCO2‎‏ را نمایش دهد . 

۲- استفاده از سیستم آشکارساز آریتمی هاست است که قابلیت نمایش وآلارم داشته تا در شرایط حساس پرسنل درمانی را آگاه نماید.‏

 

 

 

 

 

Image: 

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir