۱۴۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۶۸۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۷ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۱ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir