نکات طلایی در خصوص عملکرد الکترو کوتر

الکترو کوتر :

برای انعقاد خون و  بریدن بافت از الکترو کوتر  که با جریان الکتریسیته در ارتباط مستقیم است  استفاده میشود . جریان الکتریسیته تولید شده به وسیله دستگاه، از طریق وسیله ای بنام قلم کوتر به بدن وارد شده و عمل  انعقاد وبرش  را در محل تماس قلم انجام داده و سپس این جریان به وسیله پلیت که به بدن بیمار چسبانیده میشود از بدن جمع آوری شده و به دستگاه کوتر باز میگردد. به این شکل مدار رفت و برگشت جریان از دستگاه کوتر کامل شده و جریان میتواند برقرار شود. در صورتی که در هر قسمتی از این مسیر قطعی وجود داشته باشد، مثلا اگر سیم قلم کوتر از دستگاه جدا شود، این مدار دیگر کامل نیست و جریان کوتر برقرارنخواهد شد.

جریان تولید شده به وسیله دستگاه زیاد است. وقتی که این جریان از طریق قلم کوتر وارد بدن میشود چون در محل کوچکی متمرکز است، اثر گرمایی آن موجب داغ شدن و سوختن بافت در محل تماس قلم میگردد. جریان کوتر پس از ورود به بدن پخش شده و چون دیگر متمرکز نیست باعث گرم شدن سایر بافت های بدن نمیشود. همچنین در هنگام جمع آوری شدن به وسیله پلیت کوتر، اگر پلیت به طور کامل به بدن چسبیده باشد چون مساحت پلیت زیاد است باز هم جریان به شکل غیر متمرکز است و گرما و سوختگی ایجاد نمیکند. جریان الکتریسیته سپس از طریق سیم رابط پلیت کوتر به دستگاه باز میگردد و مسیر هدایت تکمیل میشود.
در این حال اگر قسمتی از پلیت کوتر از بدن جدا شود، چون پلیت ها رسانا هستند همه جریان میتواند از قسمت چسبیده به بدن عبور کرده چگالی آن بالا رود و باعث سوختگی در آن قسمت شود. (چگالی جریان برابر است با مقدار جریان تقسیم بر مساحت قسمتی که جریان از آن عبور میکند. هرچه جریان زیاد تر باشد یا از مساحت کوچکتری عبور کند چگالی آن بالاتر میرود .

نمونه ای از این گونه سوختگی ها :

۱- به دلیل خیس شدن یک طرف بیمار و دراوشیت زیر بیمار و چسبیدن دراوشیت خیس به لبه تخت، سوختگی ایجاد شده است .

۲- نوع دیگری از سوختگی کوتر در محل تماس بدن بیمار با قسمت های فلزی تخت و ابزار جراحی اتفاق می افتد. در این حالت جریان کوتر پس از ورود به بدن از طریق قلم کوتر، به جای اینکه به وسیله پلیت کوتر از بدن جمع آوری شود، از قسمتی از بدن که به تخت تماس دارد عبور کرده و موجب سوختگی آن میشود .

۳- در مواردی که بیمار تعریق زیادی داشته یا مایعات ضدعفونی کننده یا سرم های مختلف بدن بیمار یا ملحفه های زیر و روی بیمار را خیس کرده باشد، به علت رسانا شدن و کاهش مقاومت الکتریکی، خطر این نوع سوختگی افزایش می یابد .

راهکار :

چاه ارت و اتصال زمین کردن با مقاومت پایین و کیفیت خوب در کاهش سوختگی کوتر موثر است، در صورتی که تنها ریسک برق گرفتگی بیمار را کاهش داده و در دستگاه های حساس مانیتورینگ باعث کاهش نویز میگردد.

البته در همه موارد جراحی اگر تا حد امکان از توان های پایین تر کوتر استفاده نمود و تا حد امکان مدت زمان استفاده از کوتر را کاهش داد، حتی در صورت بروز مشکلات فنی مانند جدا شدن پلیت کوتر چسبنده از پوست و یا اتصال بدن بیمار به قسمت فلزی تخت، میتوان تا حد زیادی خطرات احتمالی را از بین برد .

 

 

 

Image: 

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۱ 

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

تلفکس :   ۰۲۱۵۵۴۳۵۰۶۳ 

تلفن همراه:  ۰۹۱۲۰۵۰۶۶۱۴   , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir